Eind 1992 werd de handelaarsvereniging “Rond ’t Anker” boven de doopvont gehouden. In de 10 voorgaande jaren had het dorp van Oostduinkerke een sterke groei gekend van het aantal zelfstandige zaken.Een bundeling der krachten van deze verscheidene “ commercanten” in een handelaarsvereniging lag dan ook voor de hand.  Temeer er van enige vorm van handelaarsvereniging in Oostduinkerke toen helemaal geen sprake meer was.

Bovendien zou een handelaarsvereniging beter weerwerk kunnen leveren en inspraak krijgen in de evolutie van de toen op til staande wegenwerken die het dorp een nieuw gezicht gaven in de jaren 1996 en 1997.


Meteen is de handelaarsvereniging  van start gegaan met het organiseren van activiteiten die het dorp tot leven brachten. Kort daarna kende het bestuur van het plaatselijke feestcomité een grondige vernieuwing.

Spontaan werd een  samenwerking opgezet met de handelaarsvereniging die tot prachtige initiatieven en activiteiten voor ons bloeiende dorp heeft geleid.

De handelaarsvereniging  kan terugblikken op een hele rits activiteiten die het dorpsleven in beweging brachten:

- kerst  - fakkeltocht

- sfeermuziek in de winkelstraat

- kerstman in de straten

- Opendeurweekenden

- Etalage zoekwedstrijden

- Paaseierworpen vanaf de St-Niklaaskerktoren

- Eindejaarsacties in verschillende uitvoeringen


Jarenlang bracht  “Max Kak” wat bijkomend geld in het bakje.


De handelaarsvereniging is ondertussen een ideaal aanspreekpunt in het open beleid van de gemeentelijke overheid.

De handelaarsvereniging is vertegenwoordigd in de Middenstandsraad en de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van de gemeente.


Met de handelaarsvereniging van Odk-bad

- werd verbroederd op en naast het voetbalveld.

- werden een paar eindejaarsacties gezamenlijk ingericht


Jaar na jaar lieten de kernleden van de handelaarsvereniging zich niet onbetuigd met hun deelname aan de plaatselijke carnavalstoet. (met enkele prachtprestaties als beloning)


xenanet.com     ©  2008 - 2014     oostduinkerkedorp.be